ГЕРБ Меню
118

Тодор
Тодоров

Минен инженер

Тодор Димитров Тодоров е минен инженер. Бакалавърската си степен завършва в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София. Работи в енергийния комплекс „Мини Марица-изток“.

118
Тодор

Образование:
Завършил специалност „Разработване на полезни изкопаеми“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София.

Професионален опит:
В момента работи като началник смяна в рудник „Трояново-север“. Член е на областното ръководство на МГЕРБ - Стара Загора.